[17-02-19] ก้าวหน้าอีกขั้นของงานก่อสร้างโครงการ Villa Hill

ก้าวหน้าอีกขั้นของงานก่อสร้างโครงการ Villa Hill 
พูลวิลล่าหัวหิน-ปราณบุรี

-มุงกระเบื้องหลังคาตัวบ้านและศาลาริมสระน้ำด้วยกระเบื้องเพรสทีส SCG โดยทีมงานมืออาชีพ เพื่อให้ได้มาตรฐานงานหลังคา

-ตรวจสอบระดับดินถนนภายในโครงการและพื้นรอบตัวบ้านเพื่อเตรียมวางระบบระบายน้ำและวัดระยะเพื่อป้องกันการสไลด์ตัวของดินภูเขา โดยทีมวิศวกรมืออาชีพ 

-ฉาบปูนผนังบ้านพร้อมตรวจสอบความหนาของปูนฉาบ ความละเอียดของทรายที่ใช้ผสมผสาน เพื่อให้ได้ผนังที่เรียบ เนียนและได้คุณภาพ

-สำรวจระดับพื้นดินบนเนินภูเขา เพื่อเตรียมปรับพื้นที่ก่อสร้างลานกิจกรรมซึ่งเป็นส่วนกลางของโครงการและวางระบบ infrastruceture ภายในโครงการทั้งหมด