[19-02-19] ก้าวหน้าอีกขั้นโดยทีมวิศวกรแห่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ภายในโครงการ

ก้าวหน้าอีกขั้นของงานก่อสร้างโครงการ Villa Hill 
พูลวิลล่าหัวหิน-ปราณบุรี

ทีมวิศวกรแห่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ภายในโครงการเพื่อสำรวจและตรวจสอบการดำเนินงานทั้งงานก่อสร้างบ้านเดี่ยวพูลวิลล่า งานสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น งานเตรียมวางท่อระบายน้ำ ตรวจสอบระดับดิน งานถนนในโครงการ และงานปรับแต่งพื้นที่ลานกิจกรรมส่วนกลางตามแผนงานที่กำหนดไว้