[24-02-19] คืบหน้าอีกขั้นของงานก่อสร้างโครงการวิลล่าฮิลล์ PoolVillaHuaHin-Pranburi

คืบหน้าอีกขั้นของงานก่อสร้างโครงการวิลล่าฮิลล์
PoolVillaHuaHin-Pranburi

- ทางเข้าออกโครงการ ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ เสร็จเรียบร้อย พร้อมให้บริการด้วยความสะดวก ปลอดภัย

- งานฉาบปูนภายในและภายนอก ผนังของตัวบ้านเสร็จเรียบร้อยและได้ขนาดความหนาของการฉาบ โดยผ่านตรวจสอบจากวิศวกรมืออาชีพถึงสองท่าน

-งานวางระบบไฟฟ้า สวิตซ์ไฟ ปลั๊กไฟ ถูกจัดวางให้ตรงกับพื้นที่การใช้สอย เพื่อความสะดวกและปลอดภัย 

- งานท่อระบายน้ำภายในโครงการ โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด 60 ซม. และบ่อพักน้ำที่ได้มาตรฐานงานทางวิศวกรรม เพื่อรองรับน้ำของบ้านภายในโครงการทั้ง 14 ยูนิต และรับการไหลของน้ำจากภูเขาลงสู่ทางระบายน้ำ

- เตรียมงานปรับดินตามระดับที่ได้ทำการสำรวจ เพื่อปรับแต่งพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ ให้เจ้าของบ้านทั้ง 14 หลังได้เป็นเจ้าของวิวพ้อยท์ของขุนเขาที่มีความงดงามของธรรมชาติ ได้สัมผัสเสียงร้องของนกยูง ในช่วงเช้าและยามเย็น