[06-03-19] ความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการ Villa Hill Huahin Pranburi