[08-03-19] General Manager Homepro สาขาหัวหินเข้าเยี่ยมชมโครงการ

General Manager Homepro สาขาหัวหิน
เข้าเยี่ยมชมโครงการเพื่อตรวจสอบคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างต่างๆ

 

ขอขอบพระคุณ คุณตรัยภพหรือพี่นพ General Manager Homepro สาขาหัวหิน ที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมโครงการเพื่อร่วมตรวจสอบคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วมาจากโฮมโปรทั้งสิ้น และตรวจดูการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งบ้านเพื่อร่วมวางแผนสนับสนุนให้โครงการสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพVilla Hill Pranburi-Huahin 

เนื้อที่ 90 ตร.วา พื้นที่ใช้สอยในบ้าน 199 ตร.ม. 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก 1 ห้องครัว