ประกาศจาก บริษัท ทองสุข แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ทองสุข แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

1. รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
     1.วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างและงานสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพ
     2.บริหารงบประมาณที่กำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ
     3.บริหารและจัดการทีมก่อสร้างและผู้รับเหมา
     4.ผลักดันส่งมอบบ้านตามกำหนดการโอน
     5.ดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือเมื่อมีการร้องขอให้มีการซ่อมแซม
     6.จัดหา ควบคุมและดูแลวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่จำกัด อายุ : 20 - 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปวช.ขึ้นไป (สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง)
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง
     - มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย ขยัน อดทนสูง
     - มีน้ำใจ ไหวพริบดีและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
     - สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad หรือ Sketchupได้
     - สามารถอ่านแบบ คำนวณต้นทุนได้
     - มีภาวะผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
     - มีความละเอียดรอบคอบ

**เงินเดือน 15,000 บาท**

สวัสดิการ
     • ประกันสังคม
     • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
     • อาหารกลางวัน
     • โบนัสประจำปี

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. 0611456142 ( บัวลิน )

**************************************************************************

2. รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานขายประจำโครงการ (Project Sale Executive) จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
     1. วางแผนการขายและดำเนินงานขายโครงการบ้าน
     2. จัดทำสัญญาจองและสัญญาจะซื้อจะขาย
     3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านกับลูกค้า
     4. ติดต่อประสานงานราชการและรวบรวมเอกสารเพื่อประกอบงานสินเชื่อบ้าน

คุณสมบัติ
     เพศ : ไม่จำกัด อายุ : 25 - 45 ปี
     ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขาวิชา)
     ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านงานขาย
     - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
     - มีความขยัน อดทนสูงและรักงานด้านการบริการ
     - บุคลิกภาพดี ไหวพริบดีและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
     - ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

** เงินเดือน 18,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่นในอัตราสูง **

สวัสดิการ
     • ประกันสังคม
     • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
     • อาหารกลางวัน
     • ค่าน้ำมันรถในการเดินทางและค่าโทรศัพท์

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. 0611456142 (บัวลิน)
หรือส่ง Resume มายัง Thongsukasset@gmail.com