ปากน้ำปราณ ตอนที่ 1 (แม่น้ำปราณบุรี)

ปากน้ำปราณ ตอนที่ 1 (แม่น้ำปราณบุรี)

     แม่น้ำปราณบุรีถือเป็นแม่น้ำสำคัญของชาวปากน้ำปราณและเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ส่งผลให้ระบบธรรมชาติเกิดความสมดุล รวมถึงเป็นแหล่งรวมด้านนิเวศวิทยา เพราะมีทั้งน้ำเค็ม น้ำกร่อยและน้ำจืดในแม่น้ำสายเดียวกัน ในอดีตแม่น้ำปราณบุรี ได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่มีจระเข้อาศัยอยู่ชุกชุมมาก จนมีคนเรียกจระเข้นี้ว่า "จระเข้ปราณ" หากแต่มาถึงปัจจุบันไม่ค่อยได้พบเห็นแล้ว สองฝั่งแม่น้ำปราณบุรี ผู้คนต่างถิ่นที่มาเยี่ยมเยือนจะสามารถสัมผัสถึงธรรมชาติป่าชายเลน กลิ่นไอของต้นโกงกาง วิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวประมงพื้นบ้าน ได้รู้สึกถึงมนต์เสน่ห์ในบรรยากาศแสนอบอุ่น