ปากน้ำปราณ ตอนที่ 2 (ตะวัน จันทราและปลาหมึก)

ปากน้ำปราณ ตอนที่ 2 (ตะวัน จันทราและปลาหมึก)

สัญลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นปากน้ำปราณ
     เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 ชาวบ้านปากน้ำปราณได้คิดค้นวิธีการทำประมงจากการใช้ตะเกียงเจ้าพายุเป็นแสงสว่างเพื่อล่อหลอกปลาหมึกให้มารวมตัวกัน ปลาหมึกจะออกหากินและจับคู่กันเวลากลางคืน บริเวณผิวน้ำ ซึ่งเป็นพฤติกรรมการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำชนิดนี้ แสงไฟจากตะเกียงกระทบผิวน้ำทะเล ปลาหมึกก็จะรวมตัวกัน ชาวประมงก็จะใช้แหครอบเอาปลาหมึกขึ้นมาบนเรือ จนได้ปลาหมึกเท่าที่พอสมควร ก็จะกลับเข้าฝั่ง เพื่อให้ชาวบ้านปากน้ำปราณนำไปทำเป็นปลาหมึกแดดเดียว โดยนำมาลอกหนัง ล้างด้วยน้ำทะเลเพื่อรักษาความสดและตากแดดประมาณเวลา 45 นาที จากนั้นจึงนำไปประกอบอาหารที่สุดแสนจะอร่อย นุ่ม ไม่เหนียวและหวานโดยธรรมชาติ

 

     เหตุที่ปลาหมึกในพื้นที่ปากน้ำปราณ มีรสชาติหวานจากธรรมชาติ นุ่มและไม่เหนียวเหมือนปลาหมึกทั่วๆไป เพราะได้รับอิทธิพลน้ำจืดจากแม่น้ำปราณบุรีถือเป็นแหล่งรวมของระบบนิเวศวิทยาที่พัดผ่านป่าชายเลนพร้อมพาเอาสารอาหารต่างๆ เช่น แพลงตอนที่เป็นอาหารของปลาหมึก มาสะสมอยู่ในทะเลหน้าอ่าวของปากน้ำปราณ ทำให้ปลาหมึกปากน้ำปราณมีรสชาติที่หวานและหอมละมุนนุ่มลิ้นทันทีที่ได้สัมผัส