ฮวงจุ้ย เป็นศิลปะการใช้ชีวิต

ฮวงจุ้ย คือ ลมและน้ำ ในลมมีน้ำ ในน้ำมีลม เป็นหยินหยางเมื่อรวมกันจึงก่อเกิดเป็นพลัง

ซึ่งหมายความถึงสภาวะแวดล้อมหรือการอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในคติของชาวจีน

มีลักษณะใกล้เคียงกับสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาและวิธีการที่เป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติของคนจีน

เป็นระบบสมบูรณ์และมีลักษณะเป็นองค์รวมในวิชาเอง มีรูปแบบที่บริสุทธิ์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศาสนา

โดยอาศัยหลักการของการไหลเวียนของพลังงานบนผืนโลก(ซี่) โดยเปรียบให้เข้าใจได้ง่ายเมื่อเทียบกับธรรมชาติของไหลที่เรารู้จักกันดี

ขอบคุณเหล่าซือตั้งกวงจือ ผู้เชี่ยวชาญฮวงจุ้ยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
ที่กรุณามาพิจารณาประเมินฮวงจุ้ยโครงการวิลล่าฮิลล์ หัวหิน ปราณบุรี
และได้กล่าวชมภูเขาที่โครงการตั้งอยู่ว่าเป็นภูเขาที่สวย อยู่แล้วจะรวยมาก
เหล่าซืออธิบายต่อว่าลักษณะภูเขาที่สวยจะต้องเป็นทรงสี่เหลี่ยม ถึงจะดี อยู่แล้วรวย
พร้อมทั้งให้ทางโครงการปรับแต่ง แก้ไขเพียงเล็กน้อย
เพราะซี่หรือพลังงานที่เสียมีน้อยมาก
สามารถปรับเพื่อเสริมพลังให้ซี่ที่ดีสามารถเข้าได้เยอะกว่า
และทำลายการปิดกั้น ถ่ายเทซี่ที่เสียออก
ปิดกั้นไม่ให้ซี่ที่เสียสามารถเข้าสู่สถานที่ที่เราอยู่ได้

บ้านเลขที่ในโครงการขึ้นต้นด้วยเลข 168
ซึ่งถือเป็นเลข ฮก ลก ซิ่ว

แปลความหมาย คือ "รวยทางเดียว" กับ "รวยทั้งชาติ"