ขอบคุณทุกเสียงตอบรับที่ดีของลูกค้าทุกท่าน

 ขอบคุณทุกเสียงตอบรับที่ดีของลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความสนใจมาเยี่ยมชมบูธของเราที่ เซ็นทรัลเวสเกตตลอดวันที่ 24-30 ตุลาคม

ที่สำคัญที่สุดต้องขอบคุณทีมงาน บริษัท ทองสุข แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ทุกๆคนที่ร่วมแรงร่วมใจทำงานกันอย่างเต็มที่