เรามีบริการดูแลสระน้ำจากเจ้าหน้าที่สระโดยตรง

 

VILLA HILL
เรามีบริการดูแลสระน้ำจากเจ้าหน้าที่สระโดยตรง
โดย 1 อาทิตย์ จะเข้ามาทำความสะอาดสระและวัดค่าน้ำ
ให้เหมาะสม 3 ครั้ง ใน1 อาทิตย์
เรายินดีบริการคุณด้วยหัวใจ
.
สนใจสอบถามรายละเอียด
และนัดหมายเข้าเยี่ยมชมโครงการ