About Us Thongsuk Asset

บริษัท ทองสุข แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(Thongsuk Asset Corporation)

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

   เป็นผู้นำด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สไตล์บ้านตากอากาศในอำเภอปราณบุรีที่ส่งต่อคุณค่าสู่สังคม


พันธกิจ (Mission)

   มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบ้านพักตากอากาศ รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมไลฟ์สไตล์เพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนให้มีประสิทธิภาพและเติมเต็มประสบการณ์การอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบ

กลยุทธ์หลักในการดำเนินงาน (Stategy)

   1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและมีเอกลักษณ์ตรงตามรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภค

   2.สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยในสไตล์บ้านพักตากอากาศ

   3.เสริมสร้างความเชื่อมั่นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินกิจการ 

   4.สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นมิตรต่อธรรมชาติและชุมชน

 

 

ผลงานที่ผ่านมา

   1.โครงการทองสุขวิลล่า 1  รวมมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 15 ล้านบาท

   2.ทองสุข มินิรีสอร์ท เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา รวมมูลค่าโครงการกว่า 17 ล้านบาท

   3.โครงการทองสุขวิลล่า 2  รวมมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 16.8 ล้านบาท

 

รีวิวจากลูกค้า